INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

 

 

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULA PERHITUNGAN

TARGET

Meningkatnya Pelayanan Publik dalam Bidang pencatatan sipil.

Pelaporan akta kelahiran bagi

kelahiran baru dan terlambat sebanyak 25 ribu per tahun

∑ Jumlah Penduduk

X 100 %

∑ penduduk yang sudah memiliki akta

100%

Meningkatnya Pelayanan Publik

dalam Bidang pendaftaran penduduk

Kepemilikan KTP el bagi 20 ribu usia

pemula dan perubahan peristiwa pentingnya per tahun

∑ Jumlah Wajib KTP-el

X 100 %

∑ penduduk yang sudah memiliki KTP-el

100%

Meningkatnya Pelayanan Publik

dalam Bidang pendaftaran penduduk

Terlayaninya permohonan

perubahan data Kartu Keluarga (KK)

∑ Jumlah KK yang diterbitkan

X 100 %

∑ Jumlah Kepala Keluarga (Status Nikah)

100%

 

 

                                                                                                                                          KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

                                                                                                                                                                    KABUPATEN BOJONEGORO

 

 

 

                                                         MOCH. CHOSIM, SH.MM

                                                       Pembina Tk. I

                                                         NIP. 19630620 198603 1 016

 

Bagaimana Tanggapan Anda?
Sangat Puas
27 %
Puas
42 %
Cukup Puas
6 %
Tidak Puas
25 %